DUURISSA

Eväitä elämän kasvuun

Tarjoamme yksilö- ja ryhmävalmennusta, koulutusta, luentoja ja tapahtumia erilaisille asiakasryhmille, yhteisöille, yrityksille ja oppilaitoksille. Tarjoamme kehittämiämme valmennusohjelmia sairauden, kriisin ja elämänmuutoksen kohdanneille ihmisille. Palvelumme ovat saatavissa sekä verkossa että kasvokkain ja ne räätälöidään juuri asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 

TOISTUVIA VALMENNUKSIA

MOLLISTA MAHDOLLISUUTEEN -VERKKOKURSSI KAIKILLE SYÖPÄÄN  SAIRASTUNEILLE

TAVOITTEENAMME

on tukea ja rohkaista asiakasta löytämään vahvuudet ja mahdollisuudet muuttuneessa elämäntilanteessa.

TOTEUTUKSESSAMME

huomioimme yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Toteutus tapahtuu pääasiassa verkon oppimis- ja keskustelualustoilla

HOITAVA YHTEYS –  VALMENNUS SAIRASTUNEELLE JA LÄHEISELLE

TAVOITTEENAMME

on tukea sairastuneen ja hänen läheisensä vuorovaikutusta sekä vahvistaa molempien kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

TOTEUTUKSESSAMME

Järjestämme erilaisia kursseja ja tapahtumia sairastuneelle ja läheiselle sekä verkossa että livenä

YTIMESSÄ –  SYVÄLUOTAAVAA SYDÄMENHUOLTOA NAISILLE – VERKKOKURSSI JA LIVE-VIIKONLOPUT 

TAVOITTEENAMME

on tukea ja rohkaista naisia löytämään sisin, aito identiteetti ja henkilökohtaiset lahjat omassa elämässä

TOTEUTUKSESSAMME

Viikonloput järjestetään eri aihepiireistä livenä. Verkkokurssi toteutetaan oppimis- ja keskustelualustoilla.

AJANKOHTAISTA
MEILLE ON TÄRKEÄÄ

että voit pysähtyä kanssamme elämäsi taitekohdissa.

että tiedät olevasi ainutkertainen ja arvokas kokonaisuus.

että voit kokea armottomuuden ja häpeän sijaan armon ja rakkauden.

että voit kokea mitättömyyden ja merkityksettömyyden sijaan arvosi ja päämääräsi.

että voit kokea voimattomuuden sijaan sydämestä lähtevän voimaantumisen.

 

että saat repaleisen kehonkuvan ja murtuneen mielen sijaan ehyen identiteetin.

 

 

että voit oppia arvostamaan ja rakastamaan itseäsi uudestaan – tai ehkä ensimmäistä kertaa elämässäsi.

että voit löytää merkityksen elämääsi ja ymmärryksen ihmissuhteisiisi.

MISTÄ KAIKKI SAI ALKUNSA?

Duurissa on vuosia kestäneen ajatustyön ja ideoinnin konkreettinen tulos. Yrittäjä, Eija Porspakka on työskennellyt terveyden- ja sairaanhoidon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden, psykologian ja hyvinvoinnin alalla. Pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollossa on opettanut, että laadukkaan terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi tarvitaan ennen kaikkea aitoa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kohtaamista.

Duurissa eli ”kohtuvaihetta” Eijan sairastaessa vakavaa syöpäsairautta. Silloin elämänkriisi kutsui pysähtymään ja kartoittamaan elämänarvoja. Kriisi tai elämänmuutos tarjoaa aina mahdollisuuden tarkastella, mikä elämässä on tärkeää ja laittaa pois asiat, jotka eivät palvele henkilökohtaisia arvoja. Heikkouksien parantamisen ohella on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ja tukea jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia niin, että voisi oppia elämään omannnäköistä elämää. Voimaantumisen lähtökohta on arvostuksen, rakkauden, yhteyden ja merkityksen kokeminen sydämen tasolla.

Syksyllä 2019 ammattilaisten & asiantuntijoiden toimiessa ”kätilöinä” Duurissa synnytti ensimmäisen ”lapsensa”, joka sai nimekseen ”Mollista mahdollisuuteen -verkkovalmennus syöpään sairastuneille”. Valmennuksista saatu erinomainen palaute on innoittanut jatkamaan ja kehittämään erilaisia valmennus- ja koulutuspalveluita.  Molli voi todellakin muuttua mahdollisuudeksi – DUURISSA.