DUURISSA

Tarjoamme yksilö- ja ryhmävalmennusta eri asiakasryhmille sekä sairauden, kriisin ja elämänmuutoksen kohdanneille ihmisille. Järjestämme  valmennusta ja koulutusta oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille.

 

TUTUSTU TOIMINTAAMME LISÄÄ

MOLLISTA MAHDOLLISUUTEEN -VERKKOKURSSIT KAIKILLE SYÖPÄÄN  SAIRASTUNEILLE

TAVOITTEENAMME

on tukea ja rohkaista asiakasta löytämään vahvuudet ja mahdollisuudet muuttuneessa elämäntilanteessa.

TOTEUTUKSESSAMME

huomioimme yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Toteutus tapahtuu pääasiassa verkon oppimis- ja keskustelualustoilla

YTIMESSÄ –  VOIMAANTUMISEN VIIKONLOPUT JA VERKKOVALMENNUS NAISILLE

TAVOITTEENAMME

on tukea ja rohkaista naisia löytämään aito identiteetti ja mahdollisuudet omassa henkilökohtaisessa elämässään

TOTEUTUKSESSAMME

Viikonloput toteutetaan eri aihepiireistä livenä. Verkkovalmennus tapahtuu oppimis- ja keskustelualustoilla.

HOITAVA YHTEYS –  VALMENNUS SAIRASTUNEELLE JA LÄHEISELLE

TAVOITTEENAMME

on tukea sairastuneen ja hänen läheisensä vuorovaikutusta sekä vahvistaa molempien kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

TOTEUTUKSESSAMME

Järjestämme erilaisia kursseja ja tapahtumia sairastuneelle ja läheiselle sekä verkossa että livenä

TÄRKEÄT ARVOMME

Olet kehosi, mielesi ja sielusi ainutkertainen ja arvokas kokonaisuus.

Kokemuksesi, ajatuksesi, tunteesi ja toimintasi vaikuttavat elämääsi.

Elämänmuutokset ja -kriisit koskettavat kaikkia elämän osa-alueita: kehoa, mieltä ja ihmissuhteita.

Haluamme pysähtyä kanssasi vedenjakajalle ja tarjota sinulle tukea ja työkaluja.

Että voit kokea armottomuuden ja häpeän sijaan armon ja rakkauden.

Että voit kokea mitättömyyden ja merkityksettömyyden sijaan arvosi ja päämääräsi.

Että voit kokea voimattomuuden sijaan sydämestä lähtevän voimaantumisen.

 

Että saat repaleisen kehonkuvan ja murtuneen mielen sijaan ehyen identiteetin.

 

 

Voit oppia arvostamaan ja rakastamaan itseäsi uudestaan – tai ehkä ensimmäistä kertaa elämässäsi.

Voit löytää merkityksen elämääsi ja ymmärryksen ihmissuhteisiisi.

ETTÄ VOIT LÖYTÄÄ KOKONAISEN, ITSESI NÄKÖISEN ELÄMÄN !

 

Mistä kaikki alkoi?

 

Duurissa on vuosia kestäneen ajatustyön ja ideoinnin konkreettinen tulos. Yrittäjä, Eija Porspakka on työskennellyt terveyden- ja sairaanhoidon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden, psykologian ja hyvinvoinnin alalla. Pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollossa on opettanut, että laadukkaan terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi tarvitaan ennen kaikkea aitoa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kohtaamista.

Duurissa eli ”kohtuvaihetta” Eijan sairastaessa vakavaa syöpäsairautta. Silloin elämänkriisi kutsui pysähtymään ja kartoittamaan elämänarvoja. Kriisi tai elämänmuutos tarjoaa aina mahdollisuuden tarkastella, mikä elämässä on tärkeää ja laittaa pois asiat, jotka eivät palvele henkilökohtaisia arvoja. Heikkouksien parantamisen ohella on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ja tukea jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia niin, että voisi oppia elämään omannnäköistä elämää. Voimaantumisen lähtökohta on arvostuksen, rakkauden, yhteyden ja merkityksen kokeminen sydämen tasolla.

Syksyllä 2019 ammattilaisten & asiantuntijoiden toimiessa ”kätilöinä” Duurissa synnytti ensimmäisen ”lapsensa”, joka sai nimekseen ”Mollista mahdollisuuteen -verkkovalmennus syöpään sairastuneille”. Valmennuksista saatu erinomainen palaute on innoittanut jatkamaan ja kehittämään erilaisia valmennus- ja koulutuspalveluita.  Molli voi todellakin muuttua mahdollisuudeksi – DUURISSA.