TUOREEKSI – VALMENNUS 

Duurissa tarjoaa TUOREEKSI -valmennusta, joka tarjoaa tukea ja virtaa yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten jäsenille. Tämä valmennus sopii hyvin ystävä-, työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan porukalle. Valmennus räätälöidään aina vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Lämpimästi tervetuloa!

 

TAVOITTEET

• Yrityksen, yhteisön, porukan tai oppilaitoksen jäsenet tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja ymmärretyiksi yksilöinä.
• Asiakas selvittää realistisesti ja kokonaisvaltaisesti tämän hetkistä elämän tilannettaan sekä oivaltaa henkilökohtaisia arvoja, tavoitteita ja unelmia.
• Asiakas tutustuu henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin ja oppii ottamaan niitä käyttöön henkilökohtaisessa elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja yhteisöissä.
• Asiakas voimaantuu toivon, rohkeuden ja merkityksen kokemusten kautta oman näköiseen elämään. Asiakas hyötyy ammattilaistuen lisäksi ryhmän tuesta.

Toteutus

• Voidaan toteuttaa sekä verkossa että kasvokkain paikan päällä.
• Ryhmän maksimikoko 30 henkilöä. Suuremmista ryhmistä neuvotellaan erikseen.
• Yhden kokoontumiskerran kesto n. 2 tuntia.
• Ryhmäkeskustelua ja –työskentelyä varten valmennusryhmä voidaan jakaa pienryhmiin.
• Valmennuksen aikana asiakas saa luentomateriaalin, tehtävät ja harjoitteet itselleen joko sähköisesti tai paperisena sopimuksen mukaan.
• Verkkovalmennuksessa käytössä Duurissan Zoom keskustelualusta.
• Live-valmennuksissa tilaaja järjestää ja vastaa tiloista ja av-välineistöstä.

SISÄLTÖ

• Valmennuksen perustana on positiivinen psykologia, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys sekä ratkaisukeskeinen työote.
• Valmennus voidaan toteuttaa valmennuspakettina tai yksittäisinä valmennuskertoina.
• Jokainen kokoontumiskerta koostuu asiantuntijaluennosta/-alustuksesta sekä aiheeseen  kuuluvista yksilö- ja/tai ryhmätehtävistä .
• Työskentelyssä käytetään luovia menetelmiä sekä tutkittuja positiivisen psykologian harjoitteita ammattilaisohjauksessa.
• Valmennuksen aikana asiakkaalla on käytössään materiaali, tehtävät, ohjaus ja tuki.
• Valmennuksesta saatavaa asiakaspalautetta hyödynnetään valmennuksen edetessä.

TUOREEKSI – VALMENNUSOHJELMA
1. KERTA: MINUN TARINANI

 Tarinallistetaan elämää luovin menetelmin ja kartoitetaan nykyistä elämäntilannetta kehon, mielen, sisimmän, sosiaalisten suhteiden ja ympäristön osalta.

2. KERTA: ELÄMÄNI ARVOT JA UNELMAT

Selvitetään henkilökohtaisia arvoja & unelmia sekä esteitä & mahdollisuuksia niiden toteutumiselle.

3. KERTA: ONNELLISUUTENI TOSITEKIJÄT

Tutustutaan onnellisuuden ”mini- ja tositekijöihin” ja tarkastellaan realistisesti näiden merkitystä omassa elämässä.

4. KERTA: VAPAAKSI RAJOITTAVISTA USKOMUKSISTA, SELVIYTYMISMEKANISMEISTA JA VALEROOLEISTA

Havainnoidaan henkilökohtaisia, elämää rajoittavia uskomuksia, selviytymismekanismeja ja valerooleja. Opetellaan ottamaan käyttöön terveitä ajatusmalleja.

5. KERTA: MINUN VAHVUUTENI

Tarkastellaan luonteenvahvuuksia ja niiden käyttöä VIA (Value in action) Servey – Via Character Strengths –vahvuusmittaria hyväksi käyttäen.

6. KERTA: OMAN NÄKÖISEEN ELÄMÄÄN

Tavoitteena merkityksen, uppoutumisen, intohimon ja aikaansaamisen kokemukset aiemmin opittuja taitoja hyödyntäen.

TUOREEKSI -VALMENNUS HINNASTO

VALMENNUSKERTA 180 € (sis.alv24%)
• Sisältää luennon sovitusta aiheesta, luovien toimintojen ja ryhmien ohjauksen sekä materiaalin – kesto 2 tuntia

KOKONAINEN VALMENNUSPAKETTI 1080 € (sis.alv24%)
• 6 valmennuskertaa, jotka kaikki sisältävät luennon, luovien toimintojen ja ryhmien ohjauksen sekä materiaalin – kesto 6 kertaa á 2 tuntia, yhteensä 12 tuntia

MATKAKORVAUS
• Paikan päälle tilattuna laskutetaan voimassa oleva kilometrikorvaus

YHTEYDENOTOT

Pyydämme yhteydenottoanne täyttämällä alla oleva lomake ja painamalla lopuksi LÄHETÄ-painiketta, tai soittamalla puh. 050 330 4940.

YDINAJATUKSEMME

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys: Jokainen meistä on fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen arvokas kokonaisuus.

Elämän kunnioittaminen: Jokaisen elämä on ainutkertainen ja arvokas.

Positiivinen psykologia: Valmennus ja koulutus perustuvat Positiivisen psykologian tieteeseen ja tutkimuksiin.

Positiivinen terveys: Laajennettu käsitys sairauden hoidosta koko elämää koskettavaan terveyden hoitoon ja hyvinvointiin.

Voimavarakeskeisyys: Voimavaroja ja vahvuuksia kehittämällä saavutamme enemmän kuin pelkästään heikkouksia parantamalla.

Ratkaisukeskeisyys: Murramme muureja, raivaamme esteitä ja etsimme ratkaisuja päästäksemme tavoitteisiimme.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA

VALMENTAJINA

Eija Porspakka

positiivisen psykologian asiantuntija

sairaanhoitaja

valmentaja

kokemusasiantuntija

Sirkku Timisjärvi

sielunhoitoterapeutti ACC

esh-kätilö

ekspressiivinen taideterapeutti

Ihminen tavattavissa–terapeutti ®

psykodraamaohjaaja

Teuvo Timisjärvi

sielunhoitoterapeutti ACC

työnohjaaja

kouluttaja

KTM

VALMENNUS TIIVISTETTYNÄ

valmennus

Järjestämme erilaisia kursseja ja tapahtumia erilaisille ryhmille ja yksilöille sekä verkossa että livenä. Valmentajina toimivat Duurissan omat ja valitut ammattilaiset ja asiantuntijat.

valmennus perustuu

Valmennus pohjautuu positiiviseen psykologiaan, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, kristillisiin arvoihin sekä  ratkaisukeskeiseen ja sielunhoidolliseen näkökulmaan.

valmennuksen tavoitteet

Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, oman näköisen elämän löytymistä sekä vuorovaikutusta.