TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Duurissa, y-tunnus 2420433-1
Eija Porspakka
Rajalahdentie 66
77930 Kerkonjoensuu

Rekisterin nimi
Duurissa asiakas- ja tiedotusrekisteri

Yleistä
Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja
käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja
olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä
henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
Duurissa käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän
tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän
tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.
Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että
käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et
hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.
Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta
määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
▪ Asiakassuhteen hoitaminen
▪ Asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
▪ Käyttäjien tunnistaminen
▪ Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
▪ Laskutus
▪ Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja
analysoiminen
▪ Markkinointitarkoitukset
▪ Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
▪ Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
▪ Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen

▪ Palveluidemme kohdentaminen
Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen
yhteydessä tai palveluidemme käytön yhteydessä.
Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:
▪ Nimi
▪ Sähköpostiosoite
▪ Puhelinnumero
▪ Osoite
▪ Asiakkuuteen liittyviä tietoja
Duurissan markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä
pelkällä sähköpostiosoitteella.
Kun käyttäjä vierailee Duurissan verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää
automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä,
mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Duurissa kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä,
miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä
tarkempaa tietoa.
Syöttämällä henkilötietoja Duurissan verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin
käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Duurissalle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa
keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä
tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.
Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi
käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme
tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme
tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja
saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.
Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt
tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä,
kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme
tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin
lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden
täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme
myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-
alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-
alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin
perustein ja riittävin suojamekanismein.
Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai
kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella
käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.
Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten
käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään
luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka
luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy
henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty
palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että
käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita
meille mitään tietoja.
Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen
käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten
käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja
verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä
markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa
suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat
verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen
saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.
Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa
suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen duurissa@outlook.com.
Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia
henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi
sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet
taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen duurissa@outlook.com.
Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella,
sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin
käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi
taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä
tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.
Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi,
sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä
muodossa.
Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen duurissa@outlook.com. Pyydämme sinua samalla
mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-,
ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli
katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.
Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Yhteystiedot:
Duurissa
Eija Porspakka
Rajalahdentie 66
77930 Kerkonjoensuu
duurissa@outlook.com