PALVELUMME

Duurissa tarjoaa valmennusta ja koulutusta terveyden- ja hyvinvoinnin ammattilaisille ja opiskelijoille. Duurissan palvelut perustuvat Positiivinen Terveys -ajatteluun sekä Myönteisen Hoitotyön malliin. Palvelun toteutus suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Luennot ja koulutukset työpaikoille/oppilaitoksiin

Järjestämme Myönteisen Hoitotyön mallin luentoja ja koulutusta verkossa ja paikan päällä. Suunnittelemme toteutuksen yhdessä teidän kanssanne.

Harjoitteet, tehtävät ja luovat menetelmät

Valmennukseemme ja koulutukseemme sisältyy Positiivisen psykologian tutkittuja harjoitteita, tehtäviä ja luovia menetelmiä.

Terveyden- ja hyvinvointialan opiskelija

Jos kiinnostuit Duurissa ideologiasta ja toimintamallista ja haluat toteuttaa opinnäytetyön tai tutkimuksen kanssamme, ota yhteyttä meihin.
KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA

Valmentaja, kouluttaja, yrittäjä

Olen Eija Porspakka, kypsään ikään ehtinyt elämän koululainen. Maailmani rakkaimpiin kuuluvat perheeni, läheiseni ja lukuisat ystäväni. Ammatillinen osaamiseni koostuu terveyden- ja sairaanhoidon, kuntoutuksen, sosiaalipalveluiden, psykologian ja hyvinvoinnin alalta.

Karjalaiset juureni huomataan iloisesta olemuksestani, pulppuavasta ilmaisusta ja hymystä. Vahvimpia luonteenvahvuuksiani Via Insitute on Character -testin mukaan ovat luovuus, rehellisyys, rakkaus, kiitollisuus ja sosiaalinen älykkyys.

Duurissa on syntynyt vuosien ajatustyön konkreettisena tuloksena. Pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollossa on opettanut, että laadukkaan sairaudenhoidon lisäksi tarvitaan ennen kaikkea aitoa kohtaamista sekä kannustusta vahvuuksien, voimavarojen ja mahdollisuuksien löytymiselle. Oman vakavan sairauden kautta olen oppinut, että olosuhteiden muuttuessa on tärkeä pysähtyä ja kartoittaa elämäntilanne sekä suunnata omien arvojen ja tavoitteiden mukaan – myönteisesti tulevaisuuteen. Molli voi muuttua mahdollisuudeksi – Duurissa.

YDINAJATUKSEMME

Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys: Jokainen meistä on fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen arvokas kokonaisuus.

Elämän kunnioittaminen: Jokaisen elämä on ainutkertainen ja arvokas.

Positiivinen psykologia: Valmennus ja koulutus perustuvat Positiivisen psykologian tieteeseen ja tutkimuksiin.

Positiivinen terveys: Laajennettu käsitys sairauden hoidosta koko elämää koskettavaan terveyden hoitoon ja hyvinvointiin.

Voimavarakeskeisyys: Voimavaroja ja vahvuuksia kehittämällä saavutamme enemmän kuin pelkästään heikkouksia parantamalla.

Ratkaisukeskeisyys: Murramme muureja, raivaamme esteitä ja etsimme ratkaisuja päästäksemme tavoitteisiimme.

MYÖNTEINEN MUUTOS-MALLI

Olemme kehittäneet ydinajatustemme pohjalta Myönteinen Muutos -mallin, jonka kokonaistavoitteena on ​:

– Yksilöllinen, asteittainen muutos sairauden tai trauman hallitsemasta elämästä omannäköiseen ja vapaaseen elämään.

Osatavoitteina ovat:

– Fyysisen kehonkuvan ja henkisen identiteetin eheytyminen
– Omien arvojen ja tavoitteiden kirkastuminen ja oman näköisen elämän löytäminen
– Vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen ja kehittäminen -> Kokonaisvaltainen voimaantuminen
– Uusien mahdollisuuksien löytäminen henkilökohtaisessa elämässä, työelämässä ja yhteiskunnassa.