MOLLISTA MAHDOLLISUUTEEN -VALMENNUS SYÖVÄN KOKENEILLE - 4. OSIO: YHDESSÄ JA ERIKSEEN

Kurssilla tutustumme erilaisiin ihmisluonteisiin ja kiintymyssuhteisiin. Kurssin tavoitteena on ymmärtää omaa ja läheisen luontaista rakkaudenkieltä ja saada vuorovaikutuksesta toimivaa, niin että tulemme nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja kosketetuksi. Nyt on aika latistuksen mankelista kukoistuslupaan!