YTIMESSÄ -NAISILLE SYKSY 2022 - TALVI 2023

YTIMESSÄ on löytöretki naiselle omaan sisimpään, sydämeen, ehyeen identiteettiin ja henkilökohtaisiin vahvuuksiin. Valmennus koostuu 5 laajasta osiosta, jotka ovat:
1. MINUN KUDELMANI – Totuudellinen katsaus siihen; mistä olemme tulleet, millaisin eväin matkalle lähteneet; mitkä ovat elämämme varjot ja valot. (2 luentoa, toiminnalliset harjoitteet ja 2 verkkotapaamista)
2. SYDÄMEN VAPAUS – Tutkistelemme syviä arvojamme, elämää suurempaa armoa sekä onnellisuutemme ”tositekijöitä” (2 luentoa, toiminnalliset harjoitteet ja 2 verkkotapaamista)
3. ELÄMÄN VOIMA – Puramme vahingollisia uskomuksia, valerooleja ja häpeän kaapua. Lähdemme rohkeasti elämään sisäisestä levosta ja luontaisista vahvuuksista käsin. (2 luentoa, toiminnalliset harjoitteet ja 2 verkkotapaamista)
4. MINÄ JA MUUT – Käsittelemme kiintymyssuhteiden vaikutusta tämän hetken vuorovaikutussuhteisiin. Punnitsemme omia rajoja, omaa aikaa sekä elämämme vuorovaikutussuhteiden merkitystä, haasteita ja mahdollisuuksia. (2 luentoa, toiminnalliset harjoitteet ja 2 verkkotapaamista)
5. MATKAAN UUSIN EVÄIN – Jaamme parhaimmat reseptit ja pakkaamme reppumme tuorein eväin – matkalle omannäköiseen elämään, sydämestä käsin. (2 luentoa, toiminnalliset harjoitteet ja 2 verkkotapaamista)